Frippe är för tillfället stängt under rådande omständigheter.

Frippe är en härlig mötesplats för naturligt umgänge.